UWB Crest

Well MI Study

Cam 1: Fedrwch chi ein helpu drwy ddweud beth ydych chi'n ei feddwl am gadw'n heini?

Teenager exercising in the garden

Merch yn gwneud ymarfer corff yn yr ardd

Beth ydi pwrpas Astudiaeth Well i mi?

Pwrpas Astudiaeth  Well i mi yw creu gweithgareddau ymarfer corff sydd yn hwyl ar gyfer plant a phobl ifanc sydd yn defnyddio cadair olwyn.

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr Astudiaeth Well i mi,  cysylltwch รข ni.

Dogfennau:

Taflen gwybodaeth plant 6-10 oedTaflen wybodaeth i rieniBeth yw pwrpas Astudiaeth Well i Mi