UWB Crest

Well MI Study

Cam 2: Fedrwch chi ein helpu drwy ddweud beth ydych chi'n ei feddwl am gadw'n heini?

Teenager exercising in the house

Merch yn gwneud ymarfer corff yn y ty

Beth ydi pwrpas Astudiaeth Well i mi?

Pwrpas Astudiaeth  Well i mi yw creu gweithgareddau ymarfer corff sydd yn hwyl ar gyfer plant a phobl ifanc sydd yn defnyddio cadair olwyn.

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr Astudiaeth Well i mi,  cysylltwch รข ni.

Dogfennau:

Taflen gwybodaeth plant 6-10 oedTaflen wybodaeth i rieni