UWB Crest

Well MI Study

Ffurflen gysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymchwil, mae modd cysylltu gyda'r Swyddog Ymchwil:

Dr Llinos Spencer
Well MI Study Research Officer

Centre for Health-Related Research
Fron Heulog, Ffriddoedd Road
FREEPOST BG35
Bangor, Gwynedd, LL57 2BR

Ffôn:
01248 38 3171

Ebost:
l.spencer@bangor.ac.uk